ΠΟΛΙΤΚΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΏΝ

Πολιτική Επιστροφών
Επιστροφές και αλλαγές.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν είστε ικανοποιημένοι με τα προϊόντα που αγοράσατε, η Solidswiss θα εκδώσει επιστροφές για το στοιχείο(α) που επιστράφηκαν εντός 14 ημερών από την αγορά, με την προϋπόθεση το στοιχείο(α) να επιστρέφονται στην αρχική συσκευασία, αχρησιμοποίητα και ακέραια. H Solidswiss δεν αποδέχεται την ευθύνη για την απώλεια των προϊόντων κατά τη μεταφορά επιστροφής. Τυχόν απώλειες με τον τρόπο αυτό είναι η ευθύνη του αποστολέα. Όλες οι επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση απόδοσης μας που παρέχεται κατόπιν αιτήματος. Η Solidswiss έχει την άδεια να διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μια πλήρη επιστροφή χρημάτων αν το επιστρεφόμενο στοιχείο(α) είναι σε μια κατάσταση που εμποδίζει τη μεταπώληση στην πλήρη τιμή του προϊόντος. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας. H Solidswiss θα επιστρέψει το κόστος αγοράς του στοιχείου(α) με τη χρήση της αρχικής μεθόδου πληρωμής σας εντός 14 ημερών από την παραλαβή της επιστροφής. Εάν η επιστροφή είναι το αποτέλεσμα μιας λανθασμένης αποστολής παραγγελία ή το στοιχείο είναι ελαττωματικό ή κατεστραμμένο κατά την άφιξη, H Solidswiss διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το κόστος της επιστροφής των εμπορευμάτων σε ένα ανώτατο όριο των € 25,00. Είστε υπεύθυνοι για την πλήρη ναυτιλία και την ασφάλιση τα επιστρεφόμενων προϊόντων πίσω σε μας. Δεν δεχόμαστε την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά. Απαιτήσεις για απολεσθέντα αγαθά που αποστέλλονται από εσάς πρέπει να αντιμετωπιστεί από εσάς ως τον αποστολέα.

Ελαττωματικά προϊόντα

Τα προϊόντα μας συσκευάζονται με ασφάλεια και σιγουριά για να εξασφαλιστεί ότι φθάνουν σε άριστη κατάσταση. Ωστόσο, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων μπορεί μερικές φορές να υπόκεινται σε βλάβη και μπορεί να φτάσει σε μια ικανοποιητική κατάσταση. Στην απίθανη περίπτωση να συμβεί αυτό, παρακαλώ πάρτε μια φωτογραφία της ζημίας και να επιστρέψει το στοιχείο(α). Aφού λάβουμε και εξετάσουμε το επιστρεφόμενο στοιχείο, θα το αντικαταστήσουμε δωρεάν. Αν θα πρέπει να ζητηθεί η επιστροφή, τότε η επιστροφή θα γίνει εντός 14 ημερών από την παραλαβή. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα σας δώσει επίσης το κόστος της επιστροφής ταχυδρομικά τέλη σε ένα ανώτατο όριο των €15,00. Παρακαλούμε να λάβετε απόδειξη της απόσπασης πιστοποιητικού από το ταχυδρομείο σας για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την επιστροφή χρημάτων για τα έξοδα επιστροφής ταχυδρομικών τελών σας. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας. Είναι σημαντικό και μια απαίτηση που κατά την επιστροφή αγαθών από το εξωτερικό που θα συμπληρώσουν ένα έντυπο διασάφησης ως "επέστρεψε ανεπιθύμητα προϊόντα με μηδενική αξία». Η Solidswiss διατηρεί το δικαίωμα και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την επακόλουθη χρεώσεις που προκύπτουν, όπως εισαγωγικός δασμός και το κόστος επεξεργασίας οφείλεται σε ανεπαρκή σήμανση του επιστρεφόμενου πακέτου.

Τέλος όλα τα προϊόντα που επρόκειτο να επιστραφούν πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα συνοδευτικά.

(Οι προσφορές δεν επιστρέφονται και δεν αλλάζονται παρά μόνο σε ότι αφορά το Ελαττωματικά Προϊόντα)